Workshop Skapande skola

Två medlemmar i KKV Sörmland hade i april några kurser i screentryck på textil, för elever i årskurs 6 på Kunskapsskolan i Nyköping.