Medlem

För att få tillgång till KKVs lokaler krävs att man är medlem.

Ansökningar görs varje kvartal för kommande period
1-15/3 för medlemskap som börjar från 1/4, medlemsavgiften reduceras med en
fjärdedel
1-15/6 för medlemskap som börjar från 1/7 , medlemsavgiften halveras
1-15/9 för medlemskap som börjar från 1/10, medlemsavgiften blir en fjärdedel av
helårsmedlemskapet
1-15/12 för medlemskap som börjar från 1/1 kommande året, hel medlemsavgift
Inträdesavgiften likadan i alla lägen

Sök medlemskap:
Skicka in en ansökan till info@kkvsormland.se
Beskriv kort din konstnärliga erfarenhet och motivera ditt intresse för att bli medlem i
KKV.
Bifoga länk till din hemsida eller andra sociala medier där du visar din verksamhet
(Som ett alternativ kan du bifoga bilder på 3-5 verk som du anser representerar ditt
skapande)
Är du självgående i en grafikverkstad eller behöver du introduktion/ repetition?
Och självklart dina personuppgifter

Som medlem är du ansvarig för utrustning, verktyg och städning. Du betalar en årsavgift samt en ersättning  per dag/år/halvår i verkstad.

Om flera arbetar samtidigt i verkstan, betalar alla verkstadshyran var för sig.

Bokning av verkstad

Prislista, KKV Sörmland

Eftersom KKV Sörmland är en allmännyttig ideell förening som inte är momsregistrerad påförs ingen moms på våra priser/avgifter.
Vi ser gärna att avgiften/avgifterna betalas till KKV Sörmlands postgiro nr 20865–2 utan att vi skall behöva skicka en faktura. Vid faktura och eventuellt påminnelse tillkommer en faktura- respektive påminnelseavgift som är 12 SEK.

Avgiften är för att täcka KKV Sörmlands utgifter för, porto, kuvert etcetera. Betalningsvillkor 30 dagar.
Medlemsavgift
Inträdesavgift 300 SEK
Medlemsavgift per år 650 SEK
Verkstadsavgifter för Grafikverkstaden Behmbrogatan
Helår 1600 SEK
Halvår 1000 SEK
Heldag 150 SEK
Halvdag 100 SEK
När medlem har betalat sammanlagt 1600 SEK, räknas detta som årsavgift.
Verkstadsavgift för icke medlemmar för eget arbete Heldag 400 SEK

Hyra av grafikverkstaden
Kursverksamhet, evenemang etc
Heldag 1000 SEK Halvdag 500 SEK

Övriga avgifter
Ateljéplats per kvartal 1235 SEK
Låda per år 200 SEK
Stort skåp per år 200 SEK
Litet skåp per år 100 SEK
Verkstadsavgifter för hel- och halvår samt avgifter för ateljéplats kan om så önskas också
betalas med uppdelad betalning, med en fjärdedel den första i varje kvartal, 1 januari, 1 april,
1 juli samt 1 oktober.