Aktiviteter 2023

2023

Årsmöte 2 mars kl 18 i verkstan

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Styrelsemöten
12 januari kl 19:30 via länk
16 februari kl 17:00 i verkstan.

Kurser på KKV under 2023
Under året 2023 kommer föreningen att arrangera ett antal kurser för medlemmarna och ”Prova på kurser” för intresserade icke medlemmar.

22, 23 april Alabasterworkshop. Ansvarig Carl Wellander tel 0709 241267

Aktuella ämnen i föreningen:
– ”Kulturnatt” den 12 maj. Hur ska föreningen vara delaktig?
– Hur kan vi som förening verka för att skapa en dialog med kommun och region för att skapa bättre möjlighet för våra konstnärer att försörja sig genom sitt yrke? Det planeras för möte med kommunen.
– Försäkringsärendet på Stora Berga

2022
Styrelsemöten
1 december kl 18:00 i verkstan.
17 november kl 17:00 i verkstan.
8 september kl 18:00 i verkstan.
11 maj kl 19:00 digitalt
20 april kl 19:00 digitalt.

  • ”Kulturnatt” eller vad det ska kallas den 12 maj. Hur ska föreningen vara delaktig?
  • Hur kan vi som förening verka för att skapa en dialog med kommun och region för att skapa bättre möjlighet för våra konstnärer att försörja sig genom sitt yrke? Det planeras för möte med kommunen.

Medlemsmöten
17 November kl 18:00 i verkstan.

Aktuella ämnen i föreningen:
18 augusti kl 18:00 har vi kickoff inför hösten.
Ytterligare information via mejl till medlemmarna.