Styrelse

Katarina Divander, ordförande
073-503 95 91
katarina.divander@gmail.com

Tomas Pettersson, kassör
076-390 63 96
tompet1@live.se

Gudrun Anselm, ledamot
Lena Forsberg, suppleant

Nyval
Revisorssuppleant Helena Jansson
Ledamot Kajsa Engstrand

Inga Berg, hedersmedlem

Bokningssystem
Katarina Divander

Passerkort
Tomas Pettersson

Valberedning
Hans Estvik
Gunilla Carlsson
Märta Nordlund