Om oss

Välkommen till Konstnärernas kollektivverkstad Sörmland

Stenskulpturverkstad
Stenskulpturverkstad verksamhet är vilande.
Förening undersöker en annan placering av verkstaden.

Grafikverkstaden
Grafikverksatden erbjuder följande utrustning till KKV-medlemmar.
⦁ Koppartryckpres
⦁ Högtryckpress
⦁ 2 st screentrycksbord
⦁ Arbetslokal så att kurser kan hållas med tiotal deltagare

Konstnärernas kollektivverkstäder, KKV, är riksorganisationen för de konstnärliga kollektivverkstäder i Sverige.
KKV organiserar 25 konstnärliga verkstäder i hela landet,
med totalt 3700 verksamma konstnärer.
KKV Sörmland erbjuder möjlighet att arbeta i en utrustad verkstad.
KKV Sörmland har en grafikverkstad utrustad för koppargrafik, screen, collografi och fotopolymer.
Att vara medlem betyder inte bara tillgång till en verkstad utan även en gemenskap. Medlem deltar i en eller fler arbetsgrupper och kan välja att ta del av olika evenemang som organiseras av föreningen.

Man kan även anordna kurser eller delta i kurser och föreläsningar som anordnas av medlemmar eller gästande kursledare.
I Nyköping grundades Grafikhuset 1987 och har 2020
31 medlemmar.
Medlem i KKV Riks, Grafiskasällskapet
Vi finns med på Nyköpingsguiden