Måndagsgruppen 20 mars 2023

Filosofiska samtal om konst med Kenneth Gustavsson.

Under dagen gick vi igenom våra egna konstverk under ledning av Kenneth Gustavsson. Med hjälp av filosofiska begrepp genomfördes undersökande samtal om varje verk. En mycket givande diskussion där många olika intryck och känslor varvades med egna erfarenheter och förståelse för varandras tankar.