Alabasterworkshop för medlemmar

Onsdag 21 september ordnar jag genom måndagsgruppen en heldags workshop i alabaster. Vi kommer att vara utanför min ateljé under tak vid lastkajen som vetter mot Nyköpingshus.

Vi börjar kl 9:00 och håller på till kl 15 med paus för egen luns och fika.
Det finns 10 platser och det kostar 400 kr/person. Halva avgiften går till föreningen.

Det kommer att finnas sten, arbetsplatser, verktyg och fika.

Som deltagare förväntas du ta med
– Egen lunch
– Kläder för rådande väder

Anmälan sker genom att svara på det mejl som skickats ut till dig som medlem.