Stenskulpturverkstad

Stenskulpturverkstad

Stenskulpturverkstad verksamhet har varit vilande. Förening undersöker en annan placering av verkstaden.


Grafik verkstad