Mötesdatum 2022

Temamöten utöver de som styrelsen kallar till hittas på förstasidan.

Styrelsemöten

11 maj kl 19:00 digitalt
20 april kl 19:00 digitalt.

Aktuella ämnen i föreningen:

  • ”Kulturnatt” eller vad det ska kallas den 13 maj. Hur ska föreningen vara delaktig?
  • Hur kan vi som förening verka för att skapa en dialog med kommun och region för att skapa bättre möjlighet för våra konstnärer att försörja sig genom sitt yrke? Det planeras för möte med kommunen.
  • Försäkringsärendet på Stora Berga

Medlemsmöten
Inget datum ännu bestämt.