Aktiviteter 2022

Spontana temamöten utöver de som styrelsen kallar till hittas på förstasidan.

Kurser på KKV under hösten 2022
Alabasterworkshop för medlemmar. Datum annonseras senare Ansvarig Carl Wellander

Styrelsemöten
8 september kl 18:00 i verkstan.
11 maj kl 19:00 digitalt
20 april kl 19:00 digitalt.

Aktuella ämnen i föreningen:

  • ”Kulturnatt” eller vad det ska kallas den 13 maj. Hur ska föreningen vara delaktig?
  • Hur kan vi som förening verka för att skapa en dialog med kommun och region för att skapa bättre möjlighet för våra konstnärer att försörja sig genom sitt yrke? Det planeras för möte med kommunen.
  • Försäkringsärendet på Stora Berga

Medlemsmöten

18 augusti kl 18:00 har vi kickoff inför hösten.
Ytterligare information via mejl till medlemmarna.