Medlem 


Mötestider 2021
Års-, styrelse- och medlemsmöte.


Årsmöte: 


Styrelsemöte:Medlemsmöte: 

Medlemsavgift mm. 2021 (pdf)

Betala ditt medlemsavgiften innan den 28 februari till plusgirot

20865-2, skriv ditt namn och medlemsavgift och ev. låda/skåp på meddelande rutan. Samtidigt maila till Tomas, tompet1@live.se att du har betalat medlemsavgiften och om du har låda/lådor, skåp mm som ingår i summan. Detta är viktigt för bokföringen. Ditt namn tas bort från medlemsregistret om avgiften inte är betalt innan årsmötet. Samt passerkortet blir ogiltigt.

 

Prislista  korthet för 2021

Medlemsavgift 650 kr

Låda 200 kr/år

Litet skåp 100 kr/år

Stort skåp 200 kr/år

Verkstadsavgift helår 1 600 kr

Verkstadsavgift halvår 1 000 kr

 

Länk till fullständig prislista

https://kkvsormland.se/onewebmedia/KKV%20Medlemsavgifter%20mm%202020.pdfFör att få tillgång till KKV´s lokaler krävs att man är medlem. Som medlem är du ansvarig för utrustning, verktyg och städning.


Du betalar en årsavgift samt en ersättning 

per dag/år/halvår i verkstad.


Om flera arbetar samtidigt i verkstan, betalar alla verkstadshyran för sig.
Bokning


Ibland hamnar support e-post i skräplådan, kolla där.

Om du har frågor om kalendrar kontakta Katarina.


OBS! Vi har nya gemensam kalender båda till grafik och screen!Glöm inte betala verkstadshyran och meddela till Tomas!